Badania sędziów oraz badania prokuratorów – prawne uwarunkowania


Na mocy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 19 września 2014 z późn. zmianami, każdy kandydat na sędziego oraz prokuratora musi przedłożyć aktualne badania lekarskie i psychologiczne. Badania sędziów oraz prokuratorów przeprowadzane są w trzech etapach.

Pierwszy etap badań przeprowadzany jest przez lekarza medycyny pracy. Sprawdzany jest ogólny stan zdrowia badanego.

Badania sędziów - Warszawa Kolejnym krokiem jest wizyta u psychologa, który ma odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania badań dla przyszłych sędziów i prokuratorów. Psycholog określa stan psychiczny kandydata, a następnie na podstawie otrzymanych wyników określa oraz opisuje cechy osobowości – w szczególności umiejętności poznawcze oraz społeczne. Psycholog określa również zdolność samodzielnej oceny sytuacji i podejmowania samodzielnych decyzji, a także ogólną odporność na stres. Na podstawie otrzymanych wyników psycholog określa zdolność badanego do pełnienia funkcji sędziego lub prokuratora.

Badania kończą się dopuszczeniem kandydata do wykonywania zawodu sędziego lub prokuratora przez lekarza medycyny pracy. Decyzja oparta jest na otrzymanych wynikach poprzednich badań, jakim poddał się kandydat. W przypadku pozytywnej decyzji – psychologa i lekarza medycyny pracy – kandydat dopuszczany jest do pełnienia roli sędziego lub prokuratora na okres 12 miesięcy od daty jej otrzymania.

Centrum Medycyny Pracy PROF-MED – Warszawa


Zarówno badania sędziów, jak i badania prokuratorów wykonywane są w Centrum Medycyny Pracy PROF-MED w Warszawie. W zakresie usług placówki znajdują się także badania marynarzy oraz szczepienia ochronne.
© PROFMED 2014
tu-zdrowie logo            ols-system logo