Badania sanitarno-epidemiologiczne, właściwie badania do celów sanitarno-epidemiologicznych popularnie określane mianem badań sanepidowskich to specjalistyczne badania laboratoryjne, których wykonywanie regulują przepisy prawa:
  1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
  2. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
  3. Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych
  4. Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985r.

Zgodnie z powyższymi przepisami obowiązek wykonania badań sanitarno-epidemiologicznych spoczywa na osobach kształcących się do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby oraz u osób podejmujących lub wykonujących prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby (art. 6 ust. 1 pkt.  4 i 5 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.). Badania sanepidowskie muszą również wykonać osoby, które pracują w styczności z żywnością.

 

Badania sanepidowskie Warszawa

badania sanepidowskie

Badania sanepidowskie składają się z badań lekarskich, badań laboratoryjnych oraz dodatkowych badań i konsultacji specjalistycznych. Przeprowadza się je w celu wykrycia biologicznych czynników chorobotwórczych lub potwierdzenia choroby zakaźnej. Orzeczenie o braku przeciwskazań do wykonywania pracy w warunkach wymagających posiadania tzw. aktualnej książecki badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych wydaje lekarz na podstawie badania oraz wyników badań laboratoryjnych. Badania sanepidowskie przeprowadzają wyłącznie akredytowane laboratoria i placówki medyczne.

Osoby zainteresowane wykonaniem badań na terenie miasta Warszawa zapraszamy do skorzystania z oferty Centrum Medycyny Pracy PROF MED. Posiadamy niezbędne uprawnienia od przeprowadzenia badań laboratoryjnych i badań lekarskich. Oferujemy krótkie terminy oczekiwania na badania.

© PROFMED 2014
tu-zdrowie logo            ols-system logo