Badania dla kierowców w Warszawie


Badania do prawa jazdy Kat. A i B obejmują
 • badanie lekarza uprawnionego do badań kierowców
 • badanie okulistyczne
 • poziom glukozy we krwi (na badanie należy zgłosić się na czczo tzn. nie pić słodzonych napojów, soków oraz nie jeść min. 3 godziny przed badaniem)

Badania do prawa jazdy Kat. C i D obejmują
 • badanie lekarza uprawnionego do badań kierowców
 • badanie okulistyczne
 • badanie neurologiczne
 • badanie laryngologiczne
 • badanie psychologiczne (psychotechnika)
 • EKG powyżej 50 roku życia
 • poziom glukozy we krwi (na badanie należy zgłosić się na czczo tzn. nie pić słodzonych napojów, soków oraz nie jeść min. 3 godziny przed badaniem)

Badania profilaktyczne kierowców nie podlegających przepisom ustawy o transporcie drogowym.
Wobec osób zatrudnionych na stanowisku kierowcy nie podlegających przepisom ustawy o transporcie drogowym (tzn. przewożący do 9 osób i tylko niezarobkowo, lub towary pojazdem o masie do 3,5 tony), a także pracowników zatrudnionych na innych stanowiskach ale kierujących w ramach obowiązków zawodowych pojazdami służbowymi o masie do 3,5 tony ( np. przedstawiciele handlowi) do badań profilaktycznych stosuje się przepisy Kodeksu Pracy i Prawo o ruchu drogowym.
 • badanie lekarza medycyny pracy
 • badanie okulistyczne
 • badanie neurologiczne
 • badanie psychologiczne (psychotechnika)
 • EKG powyżej 50 roku życia
 • poziom glukozy we krwi (na badanie należy zgłosić się na czczo tzn. nie pić słodzonych napojów, soków oraz nie jeść min. 3 godziny przed badaniem)

Badania profilaktyczne kierowców transportu drogowego.
Badania profilaktyczne kierowców wykonujących przewóz drogowy regulują przepisy ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. nr 125 poz. 884 z 2007r ze zmianami). Ustawa dotyczy przedsiębiorców wykonujących zarobkowy przewóz osób (niezależnie od ich liczby) oraz ładunków pojazdem lub zespołem pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony.
 • badanie lekarza medycyny pracy uprawnionego do badań kierowców
 • badanie okulistyczne
 • badanie neurologiczne
 • badanie laryngologiczne
 • badanie psychologiczne (psychotechnika)
 • EKG powyżej 50 roku życia
 • poziom glukozy we krwi (na badanie należy zgłosić się na czczo tzn. nie pić słodzonych napojów, soków oraz nie jeść min. 3 godziny przed badaniem)

PODSTAWOWE KATEGORIE PRAW JAZDY

KAT. A1 – prowadzenie motocykli od 16 roku życia za zgodą rodziców
KAT. A, – prowadzenie motocykli od 20 roku życia
KAT. B1- prowadzenie pojazdów samochodowych do 550 kg od 16 roku życia
za zgodą rodziców
KAT. B - prowadzenie pojazdów samochodowych do 3,5 tony od 18 roku życia
KAT. C1- prowadzenie pojazdów samochodowych powyżej 3,5 tony,
ale nie przekracza 7,5 tony od 18 roku życia
KAT. C - prowadzenie pojazdów samochodowych powyżej 3,5 tony,
z wyjątkiem autobusów od 21 roku życia
KAT. D1- prowadzenie autobusu przewożącego do 17 osób razem z kierowcą
od 21 roku życia

KAT. D – prowadzenie autobusu od 24 roku życia
© PROFMED 2014
tu-zdrowie logo            ols-system logo