Badania na licencję pracownika ochrony, pracownika zabezpieczenia technicznego


Zgodnie z Ustawą o ochronie osób i mienia z dn. 22.08.1997r (tekst jednolity Dz. U. 2005r nr 145 poz. 1221 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 23.07.2013r w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony (Dz. U. 2013r poz. 1715)

1. Badania kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej obejmują:
 • badanie przez lekarza medycyny pracy posiadającego dodatkowo uprawnienia do badań osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń
 • badanie okulistyczne
 • badanie psychiatryczne
 • badanie psychologiczne
 • badanie laryngologiczne
 • EKG
 • poziom glukozy (na badanie należy zgłosić się na czczo tzn. nie pić słodzonych napojów, soków oraz nie jeść min. 3 godziny przed badaniem)
Badania są wykonywane w ciągu jednego dnia na okres maksymalnie 3 lat.
Koszt badań ponosi podmiot, który wystawił skierowanie (pracodawca lub KWP).
Orzeczenie do wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej jest jednocześnie tożsame z orzeczeniem (zaświadczeniem) lekarskim do pracy (o którym mowa w Kodeksie Pracy art.229 z dnia 26.06.1974r.)

2. Badania kwalifikowanego pracownika ochrony zabezpieczenia technicznego obejmują:
 • badanie przez lekarza medycyny pracy
 • badanie okulistyczne
 • badanie laryngologiczne
 • badanie neurologiczne
 • poziom glukozy (na badanie należy zgłosić się na czczo tzn. nie pić słodzonych napojów, soków oraz nie jeść min. 3 godziny przed badaniem)
Wpisu na listę kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego dokonuje się tylko raz, nie jest wymagane ustalenie w orzeczeniu terminu następnego badania.
© PROFMED 2014
tu-zdrowie logo            ols-system logo